חינוך העצמאי: רציונל חינוכי

"למען יידעו דור אחרון" – מתוך מחוייבות חינוכית ומתוך הרצון להעביר את נושא השואה לתלמידים ולדורות הבאים, מוגשת ערכה חינוכית המותאמת לכיתות ה'-ו' בחינוך החרדי. העובדה, שרבים בתקופת השואה המשיכו לדבוק בערכים יהודיים ואנושיים, תאפשר מפגש עם ערכים משמעותיים, שהינם חלק מאבני היסוד של מערכת החינוך החרדי.

הערכה בנויה מתוך ההנחה שחשיפה מותאמת ומבוקרת יכולה לסייע בהימנעות מטראומה והשלכה לא נכונה של המושגים המרכזיים בנושא.

העיסוק המרכזי בגילים אלו הוא בעקבות סיפורם של ילדים, אשר הנושאים ההיסטוריים נשזרים בו. הסיפורים יוצאים מתוך עדות אישית, אך הם מתרחבים גם לסוגיות במעגלים רחבים יותר, ומציירים תמונה כוללת.

כתוספות או סיכום ללימוד בעקבות הסיפורים האישיים, ניתן למצוא בחומרים החינוכיים שלהן חומרים אשר מתמקדים בעיסוק נושאי או כרונולוגי, אשר יהווה בסיס להרחבת התמונה ולהכרת מושגים נוספים לקראת הלימוד בשנים הבאות.


ילדות והתבגרות בעולם של חורבן

ילדות והתבגרות בעולם של חורבן

"למען יידעו דור אחרון" – הערכה החינוכית המותאמת לכיתות ה'-ו' בחינוך החרדי מאפשרת מפגש עם נושא השואה מתוך דגש על הערכים שהינם חלק מאבני היסוד של מערכת החינוך החרדי.

מערכי שיעור תצלומים