בשבילי הזיכרון - תכנית חינוכית בנושא השואהבשבילי הזיכרון

תכנית חינוכית בנושא השואה

י"א-י"ב

בחטיבה העליונה יתקיים תהליך של העמקת הידע ההיסטורי במבט בין-תחומי, תוך חיבור ושילוב עם נושאים ערכיים ועם הדילמות העולות בהקשר לזהות יהודית ולמוסר אנושי. נקודת מבט מקיפה זו, מאפשרת להעלות את שאלת משמעותו של השבר העמוק שיצרה השואה, לצד העמקה ודיון בשאלת התמודדות עם שאלות של המשכיות.

להמשך קריאה »

י'

בחטיבה העליונה יתקיים תהליך של העמקת הידע ההיסטורי במבט בין-תחומי, תוך חיבור ושילוב עם נושאים ערכיים ועם הדילמות העולות בהקשר לזהות יהודית ולמוסר אנושי. הדיון יתמקד במושגי ה'יחיד' וה'יחד' בשואה ויציג מנעד קולות בקשר ליחסי הגומלין ביניהם.

להמשך קריאה »

ז'-ט'

בחטיבת הביניים, יתרחב העיסוק למעגלים נרחבים של פריסה גאוגרפית מגוונת, דיון במשמעותה של הקהילה ומפגש עם גורלן השונה של קהילות. במקביל יועמק העיסוק בהתמודדות היהודים עם התמורות שחלו בחברה ובקהילה הסובבת אותם כמו גם בשאלות של זהות ומורשת.

להמשך קריאה »


ה'-ו'

המערכים החינוכיים אודות השואה לכיתות ה'-ו' מתמקדים בסיפורם של ילדים אשר הנושאים ההיסטוריים נשזרים בו והם מתרחבים גם לסוגיות של גורלה של המשפחה ומגוון גורלות נרחב יותר. בשלב זה, הסוגיות החינוכיות כגון הצלה, עזרה הדדית ועוד מקבלות עומק נוסף.

להמשך קריאה »

ג'-ד'

בכיתות ג'–ד' העיסוק החינוכי בנושא השואה מתמקד בסיפורה של המשפחה והיחיד בתוכה. ההתמקדות בעולמה של המשפחה מאפשרת עיסוק במסגרת אנושית שמוכרת לתלמידים ושכלפיה הם יכולים לחוש אמפתיה. דיון בנושא מאפשר לנו לעסוק בקשיים שבפניהם ניצבה המשפחה בתקופה משברית זו לצד עוגנים נפשיים מתאימים, ואף להכיר מגוון רחב של דמויות ומארג היחסים שביניהן. הרחבת הדיון במושגים היסטוריים בגיל זה מאפשרת לנו לדון גם בנושאים אוניברסליים שעוסקים בשאלות של נקיטת עמדה, כמו במקרה של חסידי אומות העולם.

להמשך קריאה »

א'-ב'

הוראת השואה בכיתות א'–ב' תכלול לימוד מבוקר של פרק השואה מתוך ההנחה שחשיפה מותאמת ומבוקרת יכולה להגן מפני טראומה ולמנוע השלכה לא נכונה של המושגים המרכזיים בנושא. בכיתות אלו חשוב להתמקד בסיפורו של היחיד תוך שימת דגש על "עוגנים נפשיים" שיקלו על ההתמודדות. בעזרת המפגש עם דמות מרכזית אחת תיווצר אמפתיה שתאפשר להכיל את הנושא.

להמשך קריאה »


גן

תפקיד גן הילדים כמסגרת החינוכית שאליה הילדים משתייכים הוא לשמר להם את תחושת הביטחון והמוגנות מחד גיסא, ולאפשר להם להיחשף באופן מבוקר לתכנים העולים בתקשורת ובקרב הציבור ביום הזיכרון לשואה ולגבורה מאידך גיסא.

להמשך קריאה »

חינוך העצמאי

"למען יידעו דור אחרון" – הערכה החינוכית המותאמת לכיתות ה'-ו' בחינוך החרדי מאפשרת מפגש עם נושא השואה מתוך דגש על הערכים שהינם חלק מאבני היסוד של מערכת החינוך החרדי.

להמשך קריאה »

claims
In appreciation to the Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference) for supporting these educator training programs.