הצגת פריט

מערך שיעור המשלב בתוכו טקסטים, קטעי עדויות ויצירות אומנות ושירה.

שיקולים לבחירה

השואה חוללה בעולם שבר עמוק המתבטא בממדים רבים ושונים ובניהם הממד האנושי המוסרי הכללי והממד של העולם היהודי. נחשפה בה קריסתם של ערכי מוסר בסיסים, התערערו מערכות האמון בשוויון בני האדם ובזכותו של כל אדם לחיים. השואה התרחשה במרכז הציוויליזציה המערבית על ידי בני אדם. העולם היהודי חווה אובדן ושבר ששינה את פניו מבחינה דמוגרפית אך מעבר לכך הציף שאלות משמעותיות של משמעות הקיום היהודי ואופיו. לבני הנוער אשר נחשפו לנושא בצורה אינטנסיבית בלימודי ההיסטוריה קיימת חשיבות רבה בדיון בשאלת המשמעויות העולות מעצם התקיימותה של השואה בבחינת "דע מאין באת ולאן אתה הולך ".

סוגיות ומוקדים לדיון

הפילוסוף אמיל פקנהיים כתב:

"אכן, שום קול גואל לא יצא מאושוויץ ולעולם לא יישמע. ואולם, אנו שומעים קול מצווה, וקול זה נשמע שם גם בהתחלה, אף שהיה זה קול דממה דקה..."
  • מדוע משתמש פקנהיים במונח ציווי?
  • למי מופנה הצווי?
  • מהי המצווה אותה מצווה אושוויץ ?
  • האם קיימת מצווה, חובה המוטלת על האדם באשר הוא אדם?

  • מהו הציווי שמופנה ליהודי או לעם ישראל? ומה באשר לאנושות בכלל?

הצעות לפעילות

משך הפעילות: שיעור-2 שיעורים

הפעילות כוללת ניתוח טקסטים ויצירות אומנות ושירה.

ניתן לבצע את הפעילות בקבוצות ואח"כ לקיים דיון במליאה או לקיים את הדיון כולו בפורום הכללי.

ניתן לחלק את הקבוצות באופן שבו חלקם יעסקו בטקסטים מתקופת השואה וחלק יתעסקו בטקסטים שנכתבו לאחר השואה.

הדיון במליאה יעסוק בשאלות על הציווי ומשמעות וכן בשאלת ההשוואה בין המסרים בתקופות השונות.

את הדיון יסכם שיח בנושא משמעות הדברים לעולמם של התלמידים.

המלצות לשילוב עם פריטים נוספים בערכה

"מעצבים זיכרון" תחרות עיצוב כרזה ממלכתית תשע"ב

ספרים וחומרים נוספים לקריאה ולהעשרה

  • בשביל הזיכרון – כתב עת לחינוך וללימודי השואה, גליון מס' 3, יולי 2009
  • איפה היהודים שלי, אלי ויזל
  • אמונה לאחר השואה, הרב אליעזר ברקוביץ