הצגת פריט

מערך שיעור רב תחומי המשלב בתוכו קטעי עדויות, יצירה אומנותית ושירה העוסק בדילמות של זהות יהודית בתקופת השואה ולאחריה.

שיקולים לבחירה

ההתמודדות עם הזהות היהודית מאפיינת את ההיסטוריה היהודית המודרנית מאז ראשית האמנציפציה וקיבלה ממדים רבי עוצמה בתקופת השואה. יהודים בני קהילות בעלות מאפיינים שונים ובני גילים שונים נאלצו לעצב את זהותם בתוך מציאות לא מוכרת של תוהו ובוהו, מציאות שבה עצם הגדרתם כיהודים שללה את קיומם.

הדיון החינוכי על התמודדותם של יהודים מרקעים שונים, מאזורים שונים ובני גילים שונים עם זהותם יאפשר לחלץ את תווי פניהם של יחידים מתוך הנרטיב ההיסטורי הכללי ולהאיר היבטים שונים של התמודדות האדם היהודי עם שאלות יסוד של זהות ובחירה.

העיסוק של יהודים בתקופת השואה בשאלות ובדילמות של זהות יהודית שמשתקף בו המתח שבין שבר והמשכיות, מעיד על אקטיביות ועל בחירה, ולעתים אפשר למצוא בו ממד של התנגדות רוחנית. על משמעותן של בחירות מעין אלו כתב אליעזר שבייד בספרו מאבק עד שחר: "מי שישמור על חירותו המוסרית, על כבודו האנושי והיהודי ימצא משמעות וייעוד במאבקו. מי שימצא משמעות לחייו, למאבקו, יתגבר וינצח במאבק הזה, בין אם יחיה ובין אם יפול".

בגיל ההתבגרות התלמידים נמצאים אף הם בשלב של גיבוש זהותם, על כן העיסוק החינוכי בהיבטים השונים של זהות על מאפייניה ובשאלות הנוגעות לגיבושה יכול להוות נדבך משמעותי במסגרת ניסיונותיהם לגבש הגדרת זהות משל עצמם ולקרב אותם לעולם של היהודים בתקופת השואה.

בימינו הפכה השואה לגורם שיש לו השפעה על הזהות של בני נוער לטב ולמוטב ולאור זאת חשוב לדון בשאלת הקשר וההשפעה של השואה על זהותנו כיום כיהודים .

סוגיות ומוקדים לדיון

  • כיצד אנו מגדירים את זהותנו ?
  • אילו גורמים משפיעים על הגדרה הזהות?
  • כיצד השפיע השואה על הגדרת הזהות של אנשים שחיו בתקופת השואה?
  • מה הניע אנשים לשמור על זהותם היהודית? כיצד שמרו אנשים על זהותם ?
  • האם הזהות היהודית בעקבות השואה השתנתה, התעצבה, התעצמה או נמחקה או שאפשר להגדיר אחרת את התהליך שעברה?

הצעות לפעילות

דיון במליאה סביב שאלת הזהות האישית

דיון בקבוצות סביב מקורות מהתקופה שבין שתי מלחמות העולם ומתקופת השואה.

שיח סביב שאלת הזהות בימינו לאור המקורות ובהתייחסות ליצירות אומנות ולשירה שנוצרו לאחר השואה.

ספרים וחומרים נוספים לקריאה ולהעשרה

  • זהות יהודית בתקופת השואה, בשביל הזיכרון גליון 2, 2009.