הצגת פריט

מערך שיעור העוסק בסיפורי הצלה של יהודים על ידי יהודים בתקופת השואה.

שיקולים לבחירה

נושא הצלתם של יהודים בתקופת השואה מתקשר מיידית לסיפורם יוצא הדופן של חסידי אומות העולם. בשנים שלאחר תום המלחמה, ובמיוחד בשני העשורים האחרונים, השתרשה תפיסה שהצלת יהודים נעשתה רק בידי לא-יהודים. בשנים האחרונות הולכים ונחשפים עוד ועוד מקרים שבהם יהודים באירופה הכבושה פעלו למען הצלתם של יהודים אחרים. לכאורה זהו מעשה טבעי וברור מאליו, אך בתקופת השואה היה הניסיון של יהודים לפעול למען הצלתם של יהודים אחרים במציאות שבה הם עצמם היו נתונים לרדיפה ולסכנת השמדה כמעט בלתי אפשרי. במציאות של המדיניות הרצחנית ללא פשרות שיישמו הנאצים לצד שיתוף פעולה או אדישות של מרבית האוכלוסיה הסובבת כשאיש אינו יודע מה יילד יום היה מתבקש שאנשים ימקדו את מעט האנרגיה וכוחות הנפש בהישרדותו האישית. ואף על פי כן נתגלו לא מעט מקרים של גילויי סולידריות יהודית. סולידריות שבאה לידי ביטוי בהושטת עזרה, בתמיכה אך גם בניסיונות להציל לא רק בני משפחה, חברים ומכרים, אלא יהודים אחרים.

ערך חינוכי רב יש לעיסוק בנושא זה שכן הוא מלמד על תעצומות הנפש, העוז והגבורה של יחידם וקבוצות בתוך הציבור היהודי, שגם במציאות קיצונית באכזריותה, סיכנו את עצמם ולא חדלו מלהתאמץ למען אחיהם היהודים. מעשיהם ונחישותם מאירים באור נוסף את דברי הגמרא "כל ישראל ערבים זה בזה".

סוגיות ומוקדים לדיון

  • מה הניע יהודים לעסוק בהצלתם של יהודים אחרים?
  • מה משמעות המעשה עבורנו?
  • כיצד יש להנציח את מעשיהם של יהודים שעסקו בהצלת יהודים אחרים?

הצעות לפעילות

משך הפעילות: 2-3 שיעורים

הפעילות כוללת ניתוח שני מקרים של הצלת יהודים על ידי יהודים ודיון על משמעות המעשה ודרכי ההנצחה של מעשים אלו.