הצגת פריט

יחידה בנושא חסידי אומות העולם, העוסקת בבחינת הנושא דרך מקרי מבחן מייצגים ודיון ערכי סביב שאלת הערבות ההדדית בין בני אדם. ביחידה משולבים עדויות, שירה והגות.

שיקולים לבחירה

השואה שטלטלה את אמות הסיפים של האנושות והעמידה בסימן שאלה את טבע האדם מחייבת לעסוק בשאלה של הרוע וטיבו אך ביתר שאת לבחון את היכולת האנושית לבחור בטוב. בעולם ששלל את קיומם של בני אדם ויצר שבר במסכמות המוסר הבסיסיות ביותר נשאלת השאלה מה איפשר לבני אדם להמשיך לאחוז באמות המידה המוסריות שאחזו בהן בעבר. סיפוריהם של חסידי אומות העולם פותחים דיון ביכולת זו לראות את הטוב והאנושי שבאחר, בעמידה על עקרונות אל מול עולם המתנכר להם ובהשלכות המרחיקות לכת של בחירות האדם.

חשוב להדגיש שוב ושוב שמדובר באנשים רגילים שבחרו להמשיך לראות ביהודים הנרדפים בני אדם, בשל היכרות מוקדמת עמם או מתוך קריאתו של צו המצפון. קשה למצוא מאפיין מאחד בסיפוריהם של חסידי אומות העולם. לאותן דמויות היו, כמו לאחרים, תכונות טובות ותכונות פחות טובות, ולעתים אף תפיסות עולם שלפיהן לא היה מובן מאליו או טבעי להושיט יד ליהודי. אך בשעת מבחן ניצחה האנושיות של אותו קומץ. בעוד בגילאים הצעירים התמקד העיסוק בנושא חסידי אומות העולם בעצם קיומם ובאופי מעשיהם, הרי שבתיכון אנו מבקשים למקד את הדיון במהות הבחירה שבחרו חסידי אומות העולם, בדילמות שליוו בחירה זו ובמשמעות האנושית שלה.

סוגיות ומוקדים לדיון

 • מה גרם לאנשים לסכן את עצמם על מנת להציל אחרים?
 • האם ניתן להצביע על נקודת זמן או על אירוע מסוים שהטה את הכף והכריע את הגורל?
 • כיצד ניתן להסביר את העובדה שבעולם שבו רבים כל כך עמדו מן הצד היו בודדים שבחרו לנהוג כחסידי אומות עולם?
 • מה מלמדת אותנו היום העובדה שאנשים בחרו לנהוג כחסידי אומות העולם?

הצעות לפעילות

משך הפעילות: 2 -3 שיעורים

 • מבעד לעיניהם – צפייה בעדויות ודיון
 • דיון – סביב הגד חסידי שמטרתו להסב את תשומת לבם של התלמידים לחשיבות העקרונית של מחשבה אינדיבידואליסטית בתוך מציאויות משתנות ונורמות חברתיות תלויות זמן ומקום
 • בעקבות סיפוריהם של שבעה חסידי אומות העולם – עבודה בקבוצות ולאחריה דיון במליאה.
 • "פנים אל פנים" – דיון סיכום המבוסס על קטע של הגות יהודית ועל שיר של המשורר אבות ישורון.

ספרים וחומרים נוספים לקריאה ולהעשרה

 • בחסדי זרים- נחום בוגנר

קישורים לאתרים ברשת

מטרת השיעור ודגש חינוכי

העיסוק בנושא חסידי אומות העולם מזמן לנו מספר צמתים חינוכיים. חסידי אומות העולם לא "נולדו" לתפקיד היסטורי זה. התהליך, שבמקרים רבים התחיל מתוך בחירה נקודתית של רגע, הפך ברבות הזמן לשותפות גורל עם הקרבנות וגרר משא כבד של אחריות מלאת סכנות וארוכת טווח ששינתה את חייהם. האנשים שפעלו על פי צו מוסרי שונה מזה של החברה הסובבת היו מעטים ופעמים רבות פעולה זו הביאה עמה בדידות: אי אפשר היה לתת אמון מינימלי בסובבים, לא ניתן היה לדעת מי יתמוך ומי יבגוד, מי ינצור את הסוד ומי יסגיר אותו מבלי משים, במילה או במבט. בכמה ארצות התבצעה פעולת ההצלה בתוך אווירה עוינת במיוחד של ציבור ששיתף פעולה עם נישול היהודים ורציחתם, כך שמחיר ההצלה היה לא רק בידוד חברתי אלא סיכון חיים ממש, הן מול השלטונות הגרמניים והן מצד האוכלוסייה המקומית.

מלאכים כבני אדם?!

יש לשים לב כי פעמים רבות המפגש עם סיפוריהם של חסידי אומות העולם עלול ליצור רושם שאותם אנשים היו בעלי איכויות "מלאכיות", שלא כשאר בני האדם. יש בכך סיכון מבחינה חינוכית, שכן כאשר אותם אנשים נתפסים כ"מלאכים", הרי שלמעשיהם אין משמעות ישירה ואפקטיבית על האדם הפשוט. משום כך חשוב להדגיש שוב ושוב שמדובר באנשים רגילים שבחרו להמשיך לראות ביהודים הנרדפים בני אדם, בשל היכרות מוקדמת עמם או מתוך קריאתו של צו המצפון. לאותן דמויות היו, כמו לאחרים, תכונות טובות ותכונות פחות טובות, ולעתים אף תפיסות עולם שלפיהן לא היה מובן מאליו או טבעי להושיט יד ליהודי, אך בשעת מבחן ניצחה האנושיות של אותו קומץ.

אם כן, במוקד דיון חינוכי צריכות לעמוד השאלות הלא פתורות: מה הפך אדם מהשורה להיות חסיד אומות העולם? איך קרה שמתוך קבוצה של אנשים, אדם אחד או שניים פעל למען הזולת מבלי שיהיה בעל תכונות אופי ״חודיות או עולם ערכי אחיד? האם ניתן להצביע על נקודת זמן או על אירוע מסוים שהטה את הכף והכריע את הגורל? קשה למצוא מאפיין מאחד בסיפוריהם של חסידי אומות העולם, אך נדמה שדווקא הדבר שאיפשר את הרצח, דהיינו שלילת אנושיותם של היהודים, אם באמצעות האידיאולוגיה הנאצית ואם בעקבות התנאים הנוראיים שבהם הושמו, התהפך אצל חסידי אומות העולם והמשותף להם הוא היכולת להבחין באנושיותם של היהודים.

סיפוריהם של חסידי אומות העולם מאפשרים אפוא לעסוק ביכולת לראות את הטוב והאנושי שבאחר, בעמידה על עקרונותיך אל מול עולם המתנכר להם ובהשלכות המרחיקות לכת של בחירות האדם. חשוב לציין ששיעור זה מתמקד בסיפורי הצלה שצלחו, ואולם במקרים רבים ניסיונות ההצלה הסתיימו בכישלון גמור וברציחת היהודים ומציליהם גם יחד.

מבנה השיעור

 1. מבעד לעיניהם - צפייה בעדות.
 2. דיון פתיחה - "שלושה דברים נאים הם לאדם".
 3. בעקבות סיפוריהם של שבעה חסידי אומות העולם - עבודה בקבוצות.
 4. דיון במליאה
 5. "פנים אל פנים" - דיון סיכום המבוסס על קטע של הגות יהודית ועל שיר של המשורר אבות ישורון.
 6. נספחים היסטוריים: מבט על הארצות השונות בהקשר ההצלה.

דליה לוריה–עופר ויורם פרידמן מתארים את העזרה מהאנשים שהסתירו אותם

דיון פתיחה - ”שלושה דברים נאים הם לאדם”

״שלושה דברים נאים הם לאדם: להיות כפוף אבל זקוף לזעוק בדממה ולהיות בודד בכיכר השוק״

היגד חסידי

 • כיצד ניתן להסביר את המשפטים שלעיל?
 • נסו לחשוב על מצבים בחיים שבהם באים לידי ביטוי הניגודים המופיעים בדברים הללו?
 • מה מסמלת כיכר השוק? מי נמצא שם? ולמה חשוב "להיות בודד" דווקא שם?

למורה

מטרת דיון הפתיחה להסב את תשומת לבם של התלמידים לחשיבות העקרונית של מחשבה אינדיבידואליסטית בתוך מציאויות משתנות ונורמות חברתיות תלויות זמן ומקום. "להיות כפוף אבל זקוף": האדם ששומר על ערכיו ואינו מוותר על מידותיו המוסריות יכול להידמות לאדם כפוף מול ההמון שאינו חושב כמוהו ונוהג אחרת ממנו, אך עצם העמידה לאורך זמן והיכולת לשמור על עמדה מוסרית מותירה את אותו האדם זקוף קומה. אצל רבים מחסידי אומות העולם כפיפות הקומה באה לידי ביטוי גם בתקופה שלאחר המלחמה, כאשר אנשים אלה בחרו לשמור על פרטיותם ולא חשו שמעשיהם יוצאי הדופן הפכו אותם לאנשים הראויים לתהילה.

הזעקה בדממה מסמלת איזה מהלך פנימי של האדם עם עצמו - זעקתו אינה נשמעת כלפי חוץ, אך הוא מרגיש אותה ביתר שאת. משמעותה גדולה שכן היא בעלת פוטנציאל לשבור את הדממה ששולטת בכל. התהליך מגיע לשיאו כאשר אותו אדם מחצין בפני כל את היותו יחיד, אינדיבידואל.

"בודד בכיכר השוק": כיכר השוק מסמלת את ההמון המתגודד. אותו אדם שחש כי הוא בודד בכיכר לוקח על עצמו תפקיד מרכזי בהיסטוריה, לאו דווקא כזה שיבלוט מיד או שיצליח לקבץ סביבו אוהדים, אבל כזה שישמר לעתיד את ערכיו המוסריים ויותיר את החברה שלאחר המבול עם בסיס איתן להתחלה חדשה.

היכולת המופלאה של חסידי אומות העולם לבחור בטוב, במעשה המוסרי, מסמלת את בסיס האנושות, את הרשות לבחור הנתונה בידי האדם. בהתנהלותם של חסידי אומות העולם בא לידי ביטוי תהליך יום-יומי של בחירה ושל מאבק נגד הזרם.

בעקבות סיפוריהם של שבעה חסידי אומות העולם - עבודה בקבוצות

מטרת העבודה בקבוצות להעמיק ולהכיר סיפור אחד של חסידי אומות העולם ושל היהודים שהצילו. הסיפורים שונים זה מזה ונבדלים בעיקר בדמויות המצילים: נשים, גברים, איכרים, אינטלקטואלים, בעלי השקפה פוליטית אנטי-גרמנית ואחרים. כל אחד מהסיפורים שלהלן עמד בקריטריונים שנקבעו ואותם אנשים הוכרו כחסידי אומות העולם על פועלם בזמן השואה. עצם הכרת הסיפור האישי של המציל ושל האנשים שהציל מזמנת לימוד מעמיק יותר ומאפשרת לנו להבין את התופעה של הצלה בזמן השואה לא רק בממד ההיסטורי אלא גם בממד האישי והאנושי, שהוא לב לבו של פרק זה.

הסיפורים שלפניכם עובדו מתוך החומר שנאסף ביד ושם.

הקבוצות יענו על שאלות זהות, שעליהן יתבסס הדיון המסכם במליאה.

דיון במליאה

 • ערכו עם התלמידים טבלה המסכמת את השאלות שעליהן נדרשו לענות במסגרת העבודה בקבוצות. נתחו את הטבלה:
 • האם קיימים קווים משותפים לכל חסידי אומות העולם? אם כן, מהם?
 • לאור השונות הגדולה הבאה לידי ביטוי בטבלה, מה לדעתכם גרם לאנשים אלו לנהוג כפי שנהגו?

למורה

סיום העבודה בקבוצות מאפשר לנו להתמקד במפעלם של חסידי אומות העולם בשני מישורים. במישור האחד, קריאה ולימוד של תיאור היסטורי יחיד מתוך מאגר סיפורים של מצילי יהודים בתקופת השואה מחדדים לפנינו את הבחירה של הפרט, את תפיסת עולמו של הפרט ועד כמה פעל כאינדיבידואל שאינו משקף תופעה חברתית. במישור השני, המקביל, יש מן המשותף לאותם מצילי יהודים, אף על פי שפעלו במקומות שונים ומרוחקים זה מזה, שמניעיהם היו שונים, שמידת ההיכרות שלהם עם היהודים הייתה שונה וכו'. ישנו ערך חינוכי רב במציאת הקווים המשותפים למצילים השונים. אותם מצילי אדם בתקופת השואה ראו לנגד עיניהם בני אדם במשך כל התקופה. הרצון להציל, בין אם מניעיו היו נוצריים או מתוך כעס והתנגדות לשלטון, בשל היכרות מוקדמת או הודות למוסריות גבוהה, התנגש תמיד עם הסיכון וההקרבה הקיצוניים שנדרשו כדי לפעול על פי אמות המידה הללו. שלא כסובבים אותם, מצילים אלה ראו ביהודים בני אדם וראו עצמם בעלי מחויבות מוסרית כלפיהם.

פעילות הסיכום תתמקד באותה מחויבות מוסרית שחשו אותם אנשים כאשר התבוננו בפניהם של היהודים. תחושה זו תורגמה לפעולה, לעתים אינסטינקטיבית שרק לאחר זמן קיבלה הכרעה מוסרית, פעולה שביטאה אז ומבטאת עבורנו היום את הקשר הבלתי אמצעי, ההכרחי והמוסרי שבין אדם לחברו.

”פנים אל פנים״ - דיון סיכום

 • מה לדעתכם עומד בבסיס הביטוי "פנים אל פנים"?
 • נסו לעמוד על המאפיינים של הפנים ועל הקשר שקיים בהתבוננות בפניו של האחר.

למורה

בשיעור זה, העוסק בסיפוריהם של חסידי אומות העולם, עמדנו על מעשיהם הייחודיים והמוסריים ביותר של קומץ אנשים בתקופה שבה שררה נורמה של אדישות ורצח. הסיפורים מתמקדים בשוני שבין איש למשנהו ומדגישים עד כמה לא ניתן לראות באותם חסידי אומות העולם מקשה אחת שמעשיה צפויים מראש על פי מבנה אישיות מולד כלשהו, אלא ההפך הוא הנכון: הנסיבות הייחודיות, האתגרים הספציפיים, הסביבה המסוימת, מקורות התמיכה והעוזרים שנקרו בדרך התוו לא פעם את הדרך הלא סלולה לעבר ניסיון ההצלה. עם זאת קשה להתעלם מהפער הגדול שהיה בין מיליוני בני האדם האדישים למצוקתו של האחר לבין המסוגלות של אותם בודדים לשמוע, לראות ולחוש את הכאב של היהודים. מה עומד בבסיס שוני זה? זוהי שאלה פתוחה שאי אפשר לענות עליה תשובה חד משמעית. מטרת הדיון המסכם להיעזר בחשיבה של הפילוסופיה היהודית שרואה בפניו של האחר את אחת מנקודות ההשקה המרכזיות שבין אדם לרעהו. הקשר בין אנשים מעבר לשפה, לתרבות ולעזרים אחרים של תקשורת בין-אישית, בסיסו ביכולתנו המולדת לראות, להתבונן, להסתכל בפניו של האחר ולהבין מהם, ללא מילים, את מצבו הפנימי הנפשי של העומד מולנו. אם אדם צוחק לעברנו ועיניו צוחקות אנו מסיקים שטוב לו, ולעומתו אדם הבוכה ופניו נפולים מעיד לפנינו על מצבו הרע. נוסף על אלה ניתנים לנו בשפה האנושית האוניברסלית סממני מצב רבים: פחד נראה בפנים, חרדה נצפית מבעד לעיניים, התרגשות, סיפוק, אי ודאות, התענגות ורגשות רבים אחרים מדברים אלינו מפניו של האחר. האחריות המוטלת עלינו כמתבוננים היא חד משמעית: תגובה ראויה. ראויה תהיה תגובה הנוגעת באופן ישיר למצב ולא מתעלמת ממנו או מנסה לטעון שהוא אחר מזה שנראה. מעטים היו אלה שראו את פניהם של היהודים בזמן זה. רבים לא ראו עוד את מבטם האנושי של היהודים. מתי מעט היו אלו שמתוך מבטם העגום של היהודים יצאה אליהם קריאה מוסרית.

קראו את הקטע שלפניכם ודונו בשאלות המופיעות אחריו.

כפי שלימד אותנו [עמנואל] לוינס, עולמו הפנימי של האדם בא לידי ביטוי בפנים. כפי שהשפה העברית מלמדת אותנו, יש קשר הדוק בין הפנים ובין פנימיותו של האדם. הפנים מבטאים את הפנייה של האדם אל הזולת, את צעקתו של האחר: "פנה אלי וחנני" (תהלים כ"ה, ט"ז). זהו מקורו של המוסר.

הביטוי "פנים אל פנים" מתאר את הדו-שיח בין האחד לאחר. על קין נאמר "ויפלו פניו" (בראשית ד', ה'). נפילת הפנים היא, כדברי הרש"ר הירש, סימן לדיכאון ולייאוש. ביטוים הטרגי ביותר של הפנים הוא הדמעה. להבעת פניו של הזולת חייב אני להגיב בפניי שלי.

[...] ואולם תפיסת המוסר של לוינס הולכת מעבר לכך. אין מדובר בה על הכרה בזולת, אלא על חוסר הסימטריה שביני ובין הזולת. האחר יוצר בי אחריות. אני אחראי לאחר מבלי לצפות להדדיות כלשהי. דרישתו של הזולת באה לידי ביטוי בפניו.

שלום רוזנברג, האחר - בין אדם לעצמו ולזולתו, עורכים: חיים דויטש ומנחם בן ששון, ידיעות אחרונות, ספרי חמד, תל אביב 2001, עמוד 60-59.

 • כיצד מקשר הפילוסוף שלום רוזנברג בין המושג פנים לבין מוסריות?
 • מה מתאר הביטוי "פנים אל פנים" על פי קטע זה?
 • כיצד משקפים הפנים את מצבו הפנימי-נפשי של האדם?
 • מדוע על פי הקטע "להבעת פניו של הזולת חייב אני להגיב בפנ״ שלי"? האם אתם מסכימים עם טענה זו?
 • מהי האחריות, לדעתכם, שהאחר יוצר בי כשהוא מתבונן בי? ומהי המשמעות לכך שאיני מגיב למבע פניו?
 • על פי דבריו של רוזנברג, כיצד ניתן להסביר את מעשיהם של חסידי אומות העולם?

קראו יחד את שירו של המשורר אבות ישורון.

פניך אל פני / אבות ישורון

הי לי

פניך יפים

אל פני

הי לי

פנים אל

פנים לי

פה אל

פה. הגה

אל הגה.

4 ביולי 1991

אבות ישורון, כל שיריו, כרך 4, הקיבוץ המאוחד, ספרי סימן קריאה, תל אביב 2001, עמוד 246.

 • מה הקשר בין שתי הדמויות המתוארות בשיר?
 • מיהו הדובר בשיר? היכן לדעתכם נמצאת הדמות השנייה?
 • מהן המילים המרכזיות בשיר ואיך הן מתייחסות זו לזו? על מה יכולות להעיד נקודות ההשתקפות הללו?
 • איזו קרבה קיימת בין שתי הדמויות?

למורה

בשיר זה הועמדו שתי דמויות זו מול זו כשביניהן השתקפות והדדיות מחיה ממש. עצם קיומו של האחד, על מאפייניו ובראשם הפנים והבעתם, תלוי בהתבוננות של האחר. נדמה כי עולה מהשיר איזו תפיסה עקרונית שקיומו של האחד ללא האחר מבטלת את קיום השניים. לפיכך הקיום האנושי מחייב את אותה הדדיות בין-אישית ואת אותו דיאלוג, שהוא לאו דווקא מילולי, בין אנשים. המחויבות הבסיסית העומדת במרכז הדיון היא לקרוא את פניו של האחר, מחויבות שאינה תמיד קלה לביצוע ולעתים דורשת רבות מהמתבונן. מה המשמעות של קיום שאינו בנוכחות של האחר? מה משמעותה של הבעת פנים שאינה מתורגמת על ידי מתבונן אחר? מה משמעות הדיבור, השימוש בהברות, בהוצאת הגה או צליל מביע מבלי שאדם אחר שומע ומגיב? למעשה שיר זה, המשתמש במושגי יסוד, בצמצום לשוני ובשימוש חוזר במילות מפתח, מציג את המציאות האנושית כתלויה כל כולה בהשתקפות ובתרגום של אדם לרעהו.

השיר פותח בבית המעמיד את פניו של האחר למול פניו של הדובר. הפנים האלה שרואה הדובר "יפים" בעיניו. אילו לא היה מביט ומתרגם את אותו מבט לא יכול היה להעניק להם את אותו שם תואר "יפים". היכולת לראות את הפנים היפים מותנה בכך שהם יהיו אל פניי - מולי. קיומו של היופי הוא בעיני המתבונן והוא זה שמפרש אותו ככזה. הבית השני מחדד את ההשתקפות הסימביוטית שבין הפנים לפנים. הדמיון הרב בין השניים גדול בהרבה מן השוני. כאשר אנו מתבוננים בפני האחר בעיניים, אנו רואים לפנינו מבט אחר של עיניים. האף נמצא באותו המקום וכך גם הפה, שמוציא הגה ונענה בהגה מצד המתבונן. בין אדם לרעהו קיימת אפוא סימביוטיות שקשה להפריד אותה והיא כאמור משורשי הקיום האנושי. "פנים אל פנים לי": כאילו דרך פניו של האחר אני יכול לדמות את פניי שלי ואת ההבעה שלי. פני האחר משמשים כמראה. אני הבעתי הבעה מסוימת ועל פי התגובה בפניו של האחר אני יכול לדמיין את הבעתי שלי, את מראה פניי.

בבית השלישי של השיר המבט בפנים מתמקד בפה ובאמצעי התקשורת החזק כל כך שהוא הדיבור. ההגה שיוצא מהאחד נענה בהגה מהאחר. החלפת המילים, הדיבור והשיח מאפשרים תקשורת בין בני אדם, אותה תקשורת שדווקא מבדילה בין אדם לאדם ומאפשרת לכל אחד מהם, למרות הדמיון הרב וההשתקפות המולדת, ליצור מרחב עצמאי ולבקש מהאדם האחר העומד מולנו להיות קשוב למצבנו האישי, שאינו בהכרח תלוי במתבונן אבל זקוק למתבונן כדי לחלץ ממנו פשר ופתרון.