הצגת פריט

מערך שיעור רב תחומי המשלב עדויות, ראיון עם איש ס"ס, מסמכים, הגות, יצירות אומנות ושירה.

שיקולים לבחירה

מאז שהסתיימה מלחמת העולם השנייה עולה במשך השנים השאלה הקשה, איך ייתכן שאירוע כמו השואה יכול היה להתרחש מבחינת האנושות?

בתקופה שקדמה לשואה עברה אירופה תהליכים מואצים של מודרניזציה. בהנחות היסוד של תהליכים אלה נטען כי האדם המפתח את השכלתו, עובר בהכרח תהליך דומה של הומניזציה ואתיקה. כפועל יוצא הניחו כי היכולות האינטלקטואליות של האדם משפיעות במישרין על התפיסה המוסרית שלו. רצח העם היהודי באירופה על ידי אזרחים אירופאים במאה ה-20 ערער את הנחות היסוד הללו, הציב את האנושות מול מראה אכזרית ואילץ אותה להתמודד עם שאלות קשות על הקשר בין המודרניזציה לרצח עם, והציף באופן חד ונוקב את שאלת טיבו וטבעו של האדם.

באמצעות סוגי מקורות שונים, כגון יצירותיהם של הקרבנות וראיון עם רוצח, ננסה להעמיק בשאלה הקשה כיצד הפכו בני אדם נורמטיביים לכאורה לרוצחי המונים. אין אנו מבקשים לתת עליה מענה חד משמעי, אלא לאפשר התבוננות מעמיקה בסוגיה כואבת זו.

סוגיות ומוקדים לדיון

  • כיצד הפכו בני אדם נורמטיביים במאה ה-20 לרוצחי המונים?
  • מה משמעותה של שאלה זו להבנת טבע האדם?

הצעות לפעילות

משך הפעילות: שיעור-2 שיעורים

הפעילות כוללת דיון קבוצתי ניתוח טקסטים, יצירות אומנות ושירה כמפורט במערך.

ספרים וחומרים נוספים לקריאה ולהעשרה

  • משה הלברטל - בנליות, מסטיפקציה, רדיקליות–עיון בבעיית הרוע בעקבות משפט אייכמן, בשביל הזיכרון גליון 7, 2010