הצגת פריט

פעילות יצירתית סביבה תערוכה מקוונת בנושא תרומתם של הניצולים למדינת ישראל.

שיקולים לבחירה

במנשר הניצולים שהוקרא בטקס שחתם את הכנס הבינלאומי על "מורשת ניצולי השואה – ההשפעות האתיות והמוסריות לאנושות", בניסן תשס"ב, באפריל 2002 כקריאה לעולם כולו נכתב:

"לא נהפכנו לשונאי אדם ולשוחרי נקם על דם נקיים... בחרנו בחיים.

שיקמנו את עצמנו, השתלבנו במאבק להקמת מדינת ישראל ותרמנו לחברה בישראל".

מנשר הניצולים

אין זה מובן מאליו שניצולי השואה, אשר חוו את השבר והאובדן הגדול, בחרו בחיים. סביר היה שלאור אסונם יבקשו הניצולים לנקום או לטבוע ביגון משתק. אך הניצולים, שרובם בחרו להתחיל התחלה חדשה בארץ ישראל (ואחר כך במדינת ישראל), השתלבו בחברה הישראלית ותרמו לה תרומה רבת משקל במגוון תחומי העשייה והיצירה. הניצולים כרכו את שיקום חייהם האישיים במפעל הלאומי. הם התגייסו לצבא וחרפו נפשם על הקמתה והגנתה של המדינה, הקימו יישובים חדשים, פיתחו את החקלאות ואת התעשייה, עסקו באמנות ובמדע, השתלבו במערכת המשפט ובאקדמיה והשפיעו על עיצובה וביסוסה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

ניצולי השואה שסיפוריהם מוצגים בתערוכה משקפים את תרומת הניצולים לחברה הישראלית במגוון תחומים.

סיפורים אלו אינם מייצגים את מלוא היקפה ומורכבותה של תרומת ניצולי השואה למדינת ישראל, אלא מהווים רק מגוון סמלי מבין מאות אלפי ניצולי השואה בישראל.

סוגיות ומוקדים לדיון

  • תרומתם של הניצולים להקמת של המדינה.
  • משמעות הבחירה של הניצולים בחיים.

הצעות לפעילות

משך הפעילות: 2 שיעורים

הפעילות כוללת עיון בתערוכה, דיון בטקסטים נלווים ויצירת כרזה קבוצתית המשקפת את אחד מהתחומים בהם תרמו ניצולים למדינת ישראל.