הצגת פריט

מערך שיעור בנושא ברית המילה והשאלות והלבטים בדבר קיומה בתקופת השואה.

שיקולים לבחירה

המערך מאפשר דיון במשמעותה של ברית המילה כסמל מרכזי והתכנים והמשמעויות שקיבל בעולם התוהו של השואה. המערך מעלה שאלות ומאפשר שיח במגוון דעות ותפיסות ויכול להוות נדבך מרכזי בדיון אודות התמודדות רוחנית, רוח האדם וזהות יהודית בתקופת השואה.

במערך משולבים תקצירים היסטוריים המאפשרים הבנת המקורות בהקשרם.

סוגיות ומוקדים לדיון

  • משמעותה של ברית המילה כסמל המייצג מכלול תפיסות ולימוד מתכניו תוך יציקת משמעויות חדשות.
  • זהות יהודית
  • עמידה רוחנית בתקופת השואה
  • כוחם של סמלים

הצעות לפעילות

המערך מתאים ל-2 שיעורים ומתאים לעיסוק במליאה או בקבוצות דיון בעקבות השאלות הנלוות למקורות.

המלצות לשילוב עם פריטים נוספים בערכה

שילוב עם המערכים בנושא פסח, בר מצווה, חנוכה ושבת כמערך כללי העוסק במורשת ישראל בשואה. בשילוב 5 המערכים (בר מצווה, פסח, חנוכה, שבת וברית מילה) ניתן להקים מרכז למידה פעיל או למידה בקבוצות.