הצגת פריט

מערך שיעור בנושא חנוכה והניסיונות לשמר משהו מחג זה בתקופת השואה.

שיקולים לבחירה

המערך מאפשר דיון במשמעותו של חג החנוכה כסמל מרכזי והתכנים והמשמעויות שקיבל בעולם התוהו של השואה. המערך מעלה שאלות ומאפשר שיח במגוון דעות ותפיסות והוא יכול להוות נדבך מרכזי בדיון אודות התמודדות רוחנית, רוח האדם וזהות יהודית בתקופת השואה.

במערך משולבים תקצירים היסטוריים המאפשרים הבנת המקורות בהקשרם.

סוגיות ומוקדים לדיון

  • לוח השנה ומשמעותו.
  • משמעותו של החג, המייצג מכלול תפיסות ולימוד מתכניו תוך יציקת משמעויות חדשות.
  • קהילתיות ומנהיגות אלטרנטיביות בשואה.
  • כוחה של קבוצה.
  • זהות יהודית.
  • עמידה רוחנית בתקופת השואה.
  • כוחם של סמלים.

הצעות לפעילות

המערך מתאים ל-2 שיעורים ומתאים לעיסוק במליאה או בקבוצות דיון בעקבות השאלות הנלוות למקורות.

המלצות לשילוב עם פריטים נוספים בערכה

שילוב עם המערכים בנושא פסח, שבת ובר מצווה כמערך כללי העוסק במורשת ישראל בשואה. בשילוב 4 המערכים (בר מצווה, פסח, חנוכה ושבת) ניתן להקים מרכז למידה פעיל או למידה בקבוצות.