הצגת פריט

מערך שיעורים העוסק בחיי היהודים בצפון אפריקה בראשית המאה ה-20 וגורלם בתקופת השואה. במערך משולבות הצעות לפעילות יצירתית ודיונים.

שיקולים לבחירה

תוכנית הלימוד "יהדות צפון אפריקה בתקופת השואה" מעלה לדיון את גורלם הייחודי של יהודי צפון אפריקה בתקופת השואה ואת השפעתו של גורל זה על הבנת התקופה. התכנית מציגה לפני התלמידים מושגים מרכזיים ובסיסיים בנושא זה. כמו כן כוללת התכנית הצעות לפעילות יצירתית בנושא חיי היהודים בצפון אפריקה בשנים שקדמו למלחמת העולם השנייה, תוך הצגת מושגים שהייתה להם משמעות בתקופת המלחמה. היא אף מותחת קו אל החיים שלאחר השואה באמצעות דיונים על זיכרון ועל הנצחה אישית וקהילתית.

התוכנית בנוייה מחמישה שיעורים, ובהם הצעות לדיון כיתתי ולהרחבות. כמו כן מצורפים סקירה היסטורית ומאמרים להעמקת הידע.

סוגיות ומוקדים לדיון

  • יהודי צפון אפריקה בתקופת השואה
  • סולידריות ושותפות גורל
  • עמידה והתנגדות בתקופת השואה

הצעות לפעילות

המערך מתאים ל-2 שיעורים ומתאים לעיסוק במליאה או בקבוצות דיון בעקבות השאלות הנלוות למקורות.