הצגת פריט

מערך שיעור בנושא השבת והניסיונות לשמר משהו ממנה בתקופת השואה.

שיקולים לבחירה

המערך עוסק בנושא רלוונטי לחיי רוב התלמידים. המערך מאפשר דיון במשמעותה של השבת כסמל מרכזי והתכנים והמשמעויות שקיבל בעולם התוהו של השואה. המערך מעלה שאלות ומאפשר שיח במגוון דעות ותפיסות והוא יכול להוות נדבך מרכזי בדיון אודות התמודדות רוחנית, רוח האדם וזהות יהודית בתקופת השואה.

במערך משולבים תקצירים היסטוריים המאפשרים הבנת המקורות בהקשרם.

סוגיות ומוקדים לדיון

  • לוח השנה ומשמעותו
  • משמעותה של השבת כסמל המייצג מכלול תפיסות ולימוד מתכניו תוך יציקת משמעויות חדשות.
  • קהילתיות ומנהיגות אלטרנטיביות בשואה
  • כוחה של קבוצה
  • זהות יהודית
  • עמידה רוחנית בתקופת השואה
  • כוחם של סמלים

הצעות לפעילות

המערך מתאים ל-2 שיעורים ומתאים לעיסוק במליאה או בקבוצות דיון בעקבות השאלות הנלוות למקורות.

המלצות לשילוב עם פריטים נוספים בערכה

שילוב עם המערכים בנושא פסח, בר מצווה, חנוכה וברית מילה כמערך כללי העוסק במורשת ישראל בשואה. בשילוב 5 המערכים (בר מצווה, פסח, חנוכה, שבת וברית מילה) ניתן להקים מרכז למידה פעיל או למידה בקבוצות.