הצגת פריט

מערך אינטראקטיבי הבנוי סביב יצירות, זכרונות, עדויות ועוד, ומעלה את מורכבות החיים בגטו טרזין ואת דרכי ההתמודדות של הילדים והנוער בו.

שיקולים לבחירה

המערך מביא את סיפורו של גטו טרזין מתוך נקודת מבט של ילדים ונוער, ושם דגש על דרכי ההתמודדות שלהם, מתוך זיכרונותיהם ויצירותיהם בגטו עצמו. הוא מאפשר ללומדים שונים ליצור זיקה ואמפתיה מתוך מגוון של כלים. המערך והקישורים ממנו מאפשרים הרחבה היסטורית על הנושאים הנידונים, אך נקודת המבט היא של הנוער ושל הקהילתיות החדשה שנוצרה בגטו.

מושגים

גטו טרזין עזרה הדדית התמודדות אל מול הכאוס

סוגיות ומוקדים לדיון

 • יצירה ומשמעותה בשואה.
 • עזרה הדדית ותמיכה.
 • התמודדות בעולם של שבר.
 • מושגי תקווה, מוסר וחברות בשואה.

הצעות לפעילות

המערך מחולק למספר נושאי על:

שני החלקים האחרים, מתמקדים בדרכי ההתמודדות אל מול קשיים אלו:

 • עולמם של הילדים – המתרכז בעיקר בקטעים מעיתונות הנוער בגטו. שימו לבד לדוגמה, ל'פינת השעשוע' – מעבר לידע הכללי (כתוב 10 נהרות בצפון אמריקה) הרחב והמעורבות בעולם המודרני (כמה מכוניות מיוצרות בכל מדינה?) נמצא גם דיון ערכי: כאשר בהוראות למסירת הפתרונות ישנה ציפייה להגינות מאותם ילדים החיים בעולם שגזל מהם הכל:

  "את הפתרונות נא למסור עד 2 במרס למערכת. השתתפו בתחרות בכבוד בלי עזרת אטלס. הפתרונות הטובים יפורסמו בגיליון הבא ויזכו בפרס".

  ניתן ליצור דיון:

  • על מה מעידות החידות שבוחרים הילדים להכניס לעיתון? – מה ניתן ללמוד על הילדים מחידות אלו?
  • מה מפתיע בהוראות שניסחו הילדים לחבריהם?
  • על מה מעידות הפינות 'הגירושים' ו'ספורט' על העולם המורכב בו חיו הילדים?
 • בין ילדים למדריכים: מתמקד במאמצים של המחנכים להעניק עולם של נתינה ומוסר לילדים החיים בעולם הכאוס.

  ניתן ליצור דיון:

  • מה התפרק בעולמה של ר"ש, על פי תיאורה במקור מס'1?
  • אילו מעגלים הקיפו אותה ומה הם העניקו לה?

  כמו כן, ניתן למצוא רבים מהמקורות במערך שיעור כללי על בתי הילדים בגטו טרזין.