הצגת פריט

האתר "ילדים בגטו" הוא אתר על ילדים שנכתב עבור ילדים.

האתר מתאר את החיים בתקופת השואה מנקודת מבטם של הילדים שחיו בגטו, ומנסה להציג את החוויה המורכבת של החיים בגטו בדרך שתהיה נגישה גם לילדים בימינו.

במרכז האתר עומד ייצוג דמיוני של רחוב בגטו. הילדים מוזמנים ל"נוע" ברחוב ול"הכנס" לאתרים שונים ברחוב. בכל אחד מהאתרים מופיעים מוצגים מקוריים (עדויות וידאו, תצלומים, חפצים, ציורים ועוד). כל מוצג מלווה בפעילות אינטראקטיבית מעוררת מחשבה.

האתר כולל מערכי הוראה ודפי עבודה לתלמיד.

התהליך המומלץ באתר הינו היא שכל אחד מהשיעורים ייפתח בדיון קצר במליאה כדי למקד את התלמידים סביב הסוגיות שמעלה המערך, ולכוון אותם להתייחס לנקודות מסוימות במהלך עבודתם העצמאית בהמשך.

לאחר מכן יחולקו דפי העבודה, והתלמידים יפנו לעבודה עצמית באתר "ילדים בגטו".

בשלב העבודה העצמית מומלץ לעודד עבודה בזוגות כדי לאפשר במהלכה דיון בין התלמידים. בסיום העבודה העצמית באתר ייערך סיכום במליאה.

המערכים מיועדים לפרק זמן של שיעור כפול (90 דקות), אולם ניתן להתאימם לפרק זמן של שיעור בודד (45 דקות) באמצעות צמצום מטלות, על־פי בחירת המורה.

דפי העבודה ומערכי ההוראה המתאימים במיוחד לכיתות ה'-ו' יצוינו בהמלצה מיוחדת.

האתר המתוקשב מזמין, מרתק, מוחשי ונוח להפעלה, מותאם לעולמם של הילדים מבחינת המבנה והאיורים וקלות ההפעלה.

למידה באמצעות האתר מאפשרת למידה משמעותית וחווייתית ששמה במוקד את היחיד בליווי מושגי יסוד שחלקם מתאימים יותר לתלמידי בית הספר היסודי וחלקם מתאימים יותר לתלמידי חטיבת הביניים.

התכנים המומלצים לכיתות ה'–ו' נוגעים לעולמו של התלמיד ומאפשרים לו הבנה וזיקה ברורה יותר לעולמם של הילדים בגטאות: הלימודים בבית הספר, משחקי ילדים (שחלקם לקוחים מתוך עולמם של ילדים כיום), החובות והאחריות שיש לילד כלפי משפחתו, וכך להרחיב את מושגיהם של התלמידים על דילמות והתמודדויות יום-יומיות עמם התמודדו ילדים במהלך השואה.

התכנים מאפשרים הצצה לעולמם של הילדים בגטו באופן המעורר הזדהות, עניין והערכה רבה על הבחירות האמיצות שעשו ילדי הגטו כדי לשמר ולו מעט מן השגרה שאפיינה את חייהם לפני המלחמה ולשמור על זהותם היהודית. החיבור הוא לכוחות החיים, לדמיון, ליצירה, להנאה שניתן לשאוב ממשחק לשם משחק, מהחוויה הגלומה במשחק בחומרים פשוטים, יחד ולחוד.

זהו ניצחון הרוח וכוחות החיים הטמונים בילדים גם כשהמציאות הייתה בלתי נסבלת. הילדים נאלצו להתבגר באחת ולרכוש מיומנויות הישרדות ואחריות שאינן לפי גילם אולם שמרו וביטאו את הילדותיות שבם.

רשימת המושגים והנושאים המוצגים באתר

סימון היהודים הצפיפות בגטו הרעב בגטו ילדים בוגרים סגירה ובידוד ילדים מבריחים

רשימת הנושאים המוצגים באתר המומלצים יותר לכיתות ה' ו'

עיתוני ילדים בר מצווה בגטו חנוכה בגטו תיאטרון בגטו עבודת ילדים בגטו משחקי ילדים בגטו בתי ספר בגטו על כנפי הדמיון

באתר ניתן ביטוי לעקרונות הבאים, בהוראת השואה:

 • חיזוק ערכים הומניסטיים כלל אנושיים
 • העצמת תחושת המסוגלות העצמית באמצעות כלים קוגנטיביים ורגשיים להתמודדות עם סיפור השואה
 • הדגשת גילוייה של רוח האדם בשואה וביטוייה בתחומי היצירה, התרבות, ההגות והאומנות
 • מפגש מבוקר עם נושא השואה – באמצעות ההתמקדות בחיי הילדים בגטאות כפי שבאו לביטוי בתחומים: עבודת ילדים, בתי הספר,משחקי ילדים, חגים, עיתוני ילדים וכ"ו, התלמידים יוכלו לרכוש מושגים ראשונים לגבי השואה, באופן שמעורר אמפטיה אולם עדיין חושף רק מעט ובאופן המותאם לגילם.
 • יצירת אמפתיה - דרך המודל של היחיד, של המשפחה ושל הקהילה התלמיד לומד על היבטים ערכיים בנושא השואה. לימוד זה מעורר אצל התלמיד אהדה ומודעות למצוקות ולבעיות אנושיות ומפחית את השיפוטיות, כל זאת לפני לימוד התהליכים ההיסטוריים.
 • העמקת הזיקה לזהות היהודית: ההתוודעות לדרך בה היהודים בגטאות בחרו בנחישות לשמור ולקיים את המצוות והחגים מעוררת הערכה ומחזקת את הזיקה לזהות היהודית בזמן השואה ובכלל. על הערך העצום והכח שתושבי הגטו שאבו מהאפשרות לשמור על אמונתם דווקא בתוך הקשיים העצומים שחוו. בגטו נשללו מהם זכויות אנושיות, שוויון וחופש, אולם הם היו חופשיים לבחור להמשיך לקיים את אמונתם!

סוגיות ערכיות הבאות לביטוי באתר

 • למרות הקשיים הכרוכים בחיים בגטו ילדי הגטו גילו אומץ, תושייה ויצירתיות.
 • אחריות: ערך הבא לביטוי באופנים הבאים:
  1. הדאגה של בני המשפחה זה לזה.
  2. האחריות שגילו המורים שעמלו לקיים שיגרת לימודים ועולם רוחני עשיר גם בתנאי הגטו הקשים.
  3. האחריות שלקחו על עצמם היהודים שומרי המצוות שהקפידו על קיום החגים ומצוות יומיומיות גם בתנאים בלתי אפשריים ולמרות האיסורים הקפדניים.
 • בחירה: הבחירה לפעול בנחישות ואומץ כדי לשמור על שיגרה שתזכיר ולו במעט את החיים שלפני המלחמה, ולמצוא משמעות מעשירה לחיים גם בתנאים הקשים: הקמת בתי – ספר, תיאטרון והוצאת עיתוני ילדים, קיום החגים.
 • השמירה על הזהות היהודית: למרות הקושי נעשה מאמץ לקיים את החגים כסדרם, קיום חגיגת הבר מצווה, חגי ישראל והמצוות היומיומיות.
 • נתינה – ילדי הגטו הפגינו דאגה ונתינה לבני משפחותיהם ובעדויות רבים עולה שרבים מהם ויתרו על חלקם המועט במזון כדי לכלכל את היקרים להם.

הצעות לפעילות

באתר מופיעות הפעלות ושאלות לתלמיד ולדיון.

להלן שאלות נוספות להעמקה בנושאים שונים באתר המומלצים לכיתות ה'-ו'.

בתי ספר בגטו

העדויות הקיימות באתר מציגות את חווית הלימודים בצד הרעב: למרות התנאים הפיזיים הדלים, המרחב המצומצם והחוסר בציוד, בולטים הדבקות והצורך העמוק של הילדים בלימודים, במסגרת הכיתתית, בחוויה של יחד.

העדות המצולמת של זהבה צוקרמן מצויינת, כי מצויין בה המחסור אך יותר מזה, ניכרים בה העשייה והחיים בבית הספר ובמקהלה.

התחושה של נורמליזציה דומה לחוויותיהם של התלמידים בביה"ס כיום וכך הם יכולים לחוש הזדהות ואמפטיה כלפי ילדי הגטו.

ניתן להוסיף את השאלות הבאות למערך:

 • מה ההבדלים בין בית ספר בגטו לבית ספר רגיל?
 • מה לדעתכם היו התנאים בביה"ס? כיצד נראתה הכיתה?
 • רוב הילדים בגטו נאלצו לצאת לעבוד, מה לדעתך חשו הילדים שלמדו בבית הספר?
 • האם לדעתך היה חשוב להמשיך וללמד ילדים בתוך בגטו בתקופת המלחמה?
 • מה הרוויחו הילדים שלמדו במסגרת בית הספר? (עניין, השגחה, עידוד, חיבור לדמויות מיטיבות, למידה, תחושת השתייכות).
 • מה נדרש ממחנך בבית ספר בגטו?

משחקי ילדים בגטו

שאלות נוספות ללומד שיכולות ליצור זיקה ואמפטיה:

יאנוש קורצ'אק אמר ש"אין ראוי להתבייש במשחק. אין משחקים ילדותיים."

 • האם אתם מסכימים עמו?
 • במה אתם אוהבים לשחק?
 • האם רק ילדים יכולים להנות ממשחק?
 • מה מייצגים, לדעתכם, הצעצועים עבור הילדים ששרדו?

עבודת ילדים בגטו

ילדי הגטו ובני משפחותיהם התמודדו עם מאבק יומיומי לשרוד בתנאים מחפירים ולהצטייד במזון אך ופיתחו מיומנויות החשובות להשרדות כמו תושייה, מהירות מחשבה ותגובה, הילדים בחרו לנקוט בעמדה הפעילה למרות האיסורים הרבים עמם התמודדו והפגינו רוח איתנה, תקווה, נחישות, דאגה כלפי האחר.

השאלות המופיעות בדף העבודה בתחום עבודת ילדים בגטו, סעיפים 6,7:

 1. מדוע הפכו הילדים לגיבורי הגטו?
 2. מדוע דווקא ילדים צעירים הפכו בגטו למבריחים?
 3. מה לדעתכם היו התחושות שליוו את הילדים שעסקו בהברחת מזון אל הגטו?
 4. מדוע הילדים בגטו נאלצו לעבוד?

שאלות נוספות שניתן להוסיף:

 1. מה הרוויחו אותם ילדים שהפכו למבריחים?
 2. כיצד לדעתכם חשו הוריהם ובני משפחתם של הילדים שהפכו למבריחים?
 3. חלק מהילדים למדו בביה"ס שהוקם בהחבא בגטו. כיצד לדעתך חשו הילדים המבריחים שלא לקחו חלק בלימודים?