ה'-ו': הוראת שואה בבית הספר היסודי

התכנית שלהלן מאפשרת לימוד מבוקר של פרק השואה ומושגי היסוד המלווים אותו, מתוך ההנחה שחשיפה מותאמת ומבוקרת יכולה לסייע בהימנעות מטראומה והשלכה לא נכונה של המושגים המרכזיים בנושא. זאת ועוד, העובדה שרבים בתקופת השואה המשיכו לדבוק בערכים יהודיים ואוניברסליים תאפשר מפגש עם ערכים משמעותיים שהנם חלק מאבני היסוד של מערכת החינוך. עיסוק חינוכי זה יאיר ערכים כגון קבלת האחר והשונה, חיבור למורשת היהודית, כוחות של התמודדות ועוד, באור נוסף.

בשלבי העיסוק החינוכי בנושא השואה העיסוק המרכזי הוא בעקבות סיפורם של ילדים אשר הנושאים ההיסטוריים נשזרים בו. הסיפורים המיועדים לכיתות ה'–ו' יוצאים גם הם מתוך סיפור אישי, אך הם מתרחבים גם לסוגיות של גורלה של המשפחה ומגוון גורלות נרחב יותר. הדמות המרכזית שאותה ליוו הילדים בסיפור ואליה נוצרה האמפתיה המרכזית תהיה דמות אשר שרדה, אך בסיפורה נשזרים גם סיפוריהן של דמויות הקשורות אליה ואשר נספו. כמו כן, הסוגיות החינוכיות כגון הצלה, עזרה הדדית וכו' מקבלות עומק נוסף בסיפורים שנבחרו על האופן שבו הוצגו סוגיות אלו בספרים המיועדים לילדים הצעירים יותר.


מחפשים בית

מחפשים בית

מערך הכולל פעילות בעקבות סיפוריהם של 5 ניצולי שואה משלב השחרור ועד השיקום והעלייה לישראל.

מערך שיעור ספר תצלומים שיר וידאו
בת כזאת רצינו – סיפורה של מרטה גורן

בת כזאת רצינו – סיפורה של מרטה גורן

הספר: בת כזאת רצינו - סיפורה של מרטה גורן ומערך שיעור הכולל הצעות לפעילות ושאלות לדיון.

מערך שיעור ספר תצלומים
ילדים בגטו

"ילדים בגטו" – אתר גלים

האתר "ילדים בגטו" הוא אתר על ילדים שנכתב עבור ילדים. האתר מתאר את החיים בתקופת השואה מנקודת מבטם של הילדים שחיו בגטו, ומנסה להציג את החוויה המורכבת של החיים בגטו בדרך שתהיה נגישה גם לילדים בימינו.

סביבת למידה תצלומים וידאו
מבעד לעינינו - מתבוננים ויוצרים

מבעד לעינינו - מתבוננים ויוצרים

ערכת כרזות משולבת עם ערכה ליצירת כרזות נוספות כחלק מתהליך הלמידה והרפלקציה. האתר מתאר את החיים בתקופת השואה מנקודת מבטם של הילדים שחיו בגטו, ומנסה להציג את החוויה המורכבת של החיים בגטו בדרך שתהיה נגישה גם לילדים בימינו.

ערכת כרזות תצלומים