הצגת פריט

מערך הכולל פעילות בעקבות סיפוריהם של 5 ניצולי שואה משלב השחרור ועד השיקום והעלייה לישראל.

שיקולים לבחירה

השיעור עוסק בנושא החזרה לחיים, והבחירה לעלות לארץ כנושא חשוב המאפשר לתלמידים ללמוד על השואה מתוך נקודת המבט של השיקום והבנייה שלאחריה. הוא יכול להוות חוליה בתהליך חינוכי אשר אף יגשר בין העיסוק בנושא השואה לבין המעבר ליום העצמאות ומשמעותו בשדה החינוכי.

המערך מביא את סיפוריהם של 5 נערים שניצלו, הקשיים שהיה עליהם להתמודד אתם בסוף המלחמה, את ההתלבטות בשאלה היכן ימשיכו וישקמו את חייהם, את ההחלטה לעלות לארץ כבחירה שנבעה ממגוון מניעים, ואת תהליך הקליטה הראשוני בה.

מושגים

השחרור החזרה לחיים העפלה שארית הפליטה ילדים בשואה

סוגיות ומוקדים לדיון

  • כוחות של בנייה ושיקום ומקורותיהם.
  • הגורמים השונים שהשפיעו על המשך דרכם של הילדים הניצולים.
  • מגוון מניעים וגורמים לעלייה לארץ כמייצגים פנים שונות של משמעותה של מדינת ישראל.
  • התאקלמות וקליטה על קשייהן והדרכים להתגבר עליהם.
  • "לבנות ולהבנות" – תרומת הניצולים למדינת ישראל.
  • קבלת האחר ונתינה.

הצעות לפעילות

המערך בנוי ל-2-3 שיעורים ויכול להיות מופעל באופן מודולרי על פי ההתאמה לדרכי העבודה של הכיתה או השכבה.