הצגת פריט

ערכה הכוללת פוסטרים, עדויות והצעות לפעילות

שיקולים לבחירה

הערכה פותחה סביב עדויות, מקורות ותצלומים העוסקים בילדים ובהתמודדותם בשנות השואה הראשונות. החומרים שנבחרו לערכה מתאימים לציבור חרדי ועוסקים בנושאים רלוונטיים לעולמם של הילדים החרדים, תוך הרחבת המושגים ההיסטוריים שיתנו בנוסף מבט כללי.

הציבור שומרי המצוות עמד בפני סט נוסף של פגיעות והתקפה על ערכים ואורחות חיים שהוא מחוייב להם. הערכה מביאה את הדילמות הייחודיות שעמדו בפני שומרי המצוות ובכוחות ששאבו אותם יהודים מן המקורות, מהרבנים ומעולמם הרוחני.

ישנן שתי גרסאות: האחת לבנים והשנייה לבנות.

בערכה הושם דגש על מושגים ותהליכים היסטוריים שיאפשרו בניית מסד של ידע.

הערכה עוסקת בנושא של השנה הראשונה כדגם להתמודדות חינוכית עם נושא השואה: חשיפה לקשיים, הגזרות והתרופפות החיים לצד עיסוק בנושא ההתמודדות גיוס כוחות ועוד.

סוגיות ומוקדים לדיון

  • אורחות חיי היהודים בטרם שואה
  • הגזרות הראשונות עם הכיבוש הנאצי: משמעותן לילדים ודרכי ההתמודדות של הילדים, המשפחה והקהילה.
  • גזירת הזקנים, שריפת הספרים ובתי הכנסת עם ראשית הכיבוש ותגובות הקהילה והילדים.
  • אות הקלון ומשמעותו בעיני הילדים.
  • 'מעט מן האור' – התבגרותם של הילדים אל מול הפגיעה בבית, בקהילה ובאורח החיים הדתי ואת הדרכים בהם התאמצו הילדים להמשיך ולקיים מה שניתן היה תוך נקיטת יוזמה ומנהיגות.

הצעות לפעילות

הערכה בנויה ל 4-5 מערכי שיעור ומאפשרת עבודה פרונטאלית או בקבוצות לצד פעילות יצירה ועיבוד.