הצגת הפריט

מערך שיעור על גורלן של משפחות יהודיות המשתקף בסיפורי חפצים אשר ליוו ומלווים אותן.

שיקולים לבחירה

כאסון שפקד אומה שלמה, פגעה השואה אנושות במרקם החברתי של יהודי אירופה ובראש ובראשונה במבנה המשפחתי. באירופה הכבושה על ידי הגרמנים ובעיקר במזרחה, החלו תהליכי התפוררות בתא המשפחתי היהודי עוד לפני הרצח ההמוני. רבים נאלצו להתמודד כבר בשלבים מוקדמים עם אובדן בני משפחה קרובים ואף עם ניתוק מאלה שברחו למקומות אחרים או גורשו וגורלם לא נודע.

פרופסור דליה עופר הגדירה את חייה של המשפחה היהודית בשואה, לנוכח המציאות של קשיים הולכים וגוברים ככזו המתקיימת "בגבול הדק שבין סולידאריות ושבר שנסדק ואוחה חליפות"

שניות זו נבחנת בשיעור זה דרך חפצים שונים המשקפים מחד את השבר עצמו ואת בדידותו של היחיד ומאידך את ניסיונות ההתמודדות של המשפחה וגילוי הסולידאריות בתוכה. מהחפצים וסיפוריהם משתקפות פנים שונות של תפקידי המשפחה ומשמעותה וניסיונותיה להתמודד עם הקשיים.

ההתבוננות בסיפורן של משפחות יהודיות מבעד לחפצים שהתגלגלו עמם בתקופת השואה מאפשרת ללומד ליצור אמפתיה בעקבות העובדה כי מדובר על חפצים המוכרים לו פעמים רבות מעולמו, המקבלים משמעויות מורכבות בנסיבות הקשות להם נתוודע.

סוגיות ומוקדים לדיון

  • משמעויות שקיבלו חפצים במהלך השואה ולאחריה
  • החפץ את כמבטא את השינוי שחל בחייהם של יחידים ומשפחות בתקופת השואה
  • חינוך וערכים בעולם של שבר
  • משמעותם של אמצעים מוחשיים בשימור הזיכרון
  • בין זיכרון אישי לזיכרון קולקטיבי

הצעות לפעילות

משך הפעילות 2 שיעורים

ניתן לחלק את הכיתה לקבוצות אשר יקימו כל אחת דיון בקבוצת חפצים מסויימת ולאחר מכן לקיים דיון במליאה על גורלה של המשפחה ועל משמעות הזיכרון.

ספרים וחומרים נוספים לקריאה ולהעשרה

קישורים לאתרים ברשת