הצגת פריט

דיון בשאלות של יחיד ויחד בדידות וסולידריות מתקופת טרום השואה ועד החזרה לחיים בעקבות קטעים מסרטי עדויות.

שיקולים לבחירה

במהלך שיעור זה אנו מבקשים ללוות את קולו של היחיד דרך סרט המהווה מסע אוטוביוגרפי חינוכי של ניצול השואה המאפשר יצירת אמפטיה למי שעברו את אימי השואה. הסרטים עוקבים אחר מסעם של הניצולים אל המקומות שבהם עברו את זוועות השואה, ומסתיימים במקומות שבהם מצאו, לאחר החורבן, את הכוחות לשוב ולחזור לחיים. דרך הנגיעה במקבץ סיפורים של יחידם אנו מבקשים ליצור מארג של קולות שיאפשר דיון בסוגיות של יחיד ויחד לאורך התקופות השונות.

במהלך הצפייה בסרטים אנו נחשפים, בין היתר, לרוח הסולידריות היהודית, שאפיינה את החיים בקהילות לפני השואה, במהלכה ואחריה. הדאגה והאחריות ההדדית היו עבור הקורבנות עוגן של חמלה, שפיות ולעתים הצלה. ואולם, לעיתים התמודדו העדים עם דילמות מורכבות שהעמידו את שאלת היחיד אל מול שאלת היחיד במאבק להישרדות.

סוגיות ומוקדים לדיון

  • פניה הרב גוניות של החברה היהודית בטרם שואה.
  • סולידריות יהודית בטרם שואה ופניה המשתנות בתקופת השואה.
  • היחיד ותרומתו ליחד בעולם של כאוס.
  • משמעותו של יחד במציאות של חוסר וודאות וכליון.
  • משמעותה של הבדידות.
  • מחירו של היחד.
  • 'יחד' מול 'יחד' - יהודים וסביבתם.
  • דילמות לנוכח יצירת מערכות חברתיות חדשות בשואה ובחזרה לחיים.

הצעות לפעילות

משך הפעילות 2-3 שיעורים

דיון במליאה בעקבות מארג הקולות המובאים בקטעי הסרטים.

צפיה במקטעים מתוך הסרטים המובאים במערך על פי קבוצות, כאשר כל קבוצה צופה בסיפורו של ניצול אחד ובמליאה מתקיים דיון שבו כל קבוצה מביאה קול אחד.

קישורים לאתרים ברשת