הצגת פריט

מערך שיעור בנושא בר/ת מצווה והניסיונות לקיימם בתקופת השואה.

שיקולים לבחירה

המערך מאפשר דיון במשמעותו של בר המצווה כסמל מרכזי והתכנים והמשמעויות שקיבל בעולם התוהו של השואה. המערך מעלה דילמות ושאלות המאפשרות שיח מתוך מגוון דעות ותפיסות והוא יכול להוות נדבך מרכזי בדיון אודות התמודדות רוחנית, רוח האדם וזהות יהודית בתקופת השואה.

במערך משולבים תקצירים היסטוריים המאפשרים הבנת המקורות בהקשרם.

סוגיות ומוקדים לדיון

  • ילדות והתבגרות בשואה
  • משפחה בשואה – התפרקות מול לכידות
  • זהות יהודית
  • עמידה רוחנית בתקופת השואה
  • כוחם של סמלים

הצעות לפעילות

המערך מתאים ל-2 שיעורים ומתאים לעיסוק במליאה או בקבוצות דיון בעקבות השאלות הנלוות למקורות.

המערך יכול להשתלב גם במסגרת עיסוק כללי בנושא בר מצווה בגילים המתאימים כנדבך נוסף לעיסוק במשמעות בה המצווה.

המלצות לשילוב עם פריטים נוספים בערכה

שילוב עם המערכים בנושא פסח, חנוכה ושבת, כמערך כללי העוסק במורשת ישראל בשואה. בשילוב 4 המערכים (בר מצווה, פסח, חנוכה ושבת) ניתן להקים מרכז למידה פעיל או למידה בקבוצות.

פרופ' יהויכין יוסף מתאר את בר המצווה שערך לו הרב דסברג בברגן בלזן.