הצגת הפריט

מערך שיעור בין-תחומי העוסק בנושא הפרטיזנים היהודים בשואה.

שיקולים לבחירה

בשנות השואה הייתה מנת חלקם של מיליוני היהודים שחיו תחת השלטון הנאצי הפרדה, גזלת רכוש, הסגר וכליאה בגטאות ובמחנות. מאמצם של יהודים אלו, בודדים ומנותקים, התמקד במאבק נואש להישרדות. עם פתיחת מבצע ברברוסה, ההתקפה של גרמניה הנאצית על ברית המועצות ב-22 ביוני 1941, החל רצח שיטתי של יהודים בשטחי המזרח הכבושים. ככל שהלכה והתבררה מטרתם של הגרמנים, להשמיד את בני העם היהודי עד האחרון שבהם, הלכה וצברה תאוצה גם אש המרד והקריאה ללחום בגרמנים.

ההתנגדות היהודית פנים רבות לה. בשיעור זה בחרנו להתמקד בפעילותיהם ובמעשיהם של הפרטיזנים היהודים שיצאו ללחום ביערות, ובמשמעות מעשיהם.

ההחלטה לצאת וללחום ביערות לא הייתה פשוטה והעמידה את היוצאים בפני קשיים ודילמות רבות. החל מההחלטה לצאת אל היער, על הסכנות הכרוכות בה, ולהשאיר חברים ומשפחה מאחור, והמשך בהתמודדות עם החיים ביער.

חיי היער והבריחה, לצד הגעגועים לבית ולמשפחה, יצרו תחושה של בדידות. אך מקור של כוח מצאו הלוחמים ביחד החדש שנוצר, באחוות הלוחמים ובתחושת השליחות שפיעמה בהם.

הלחימה היהודית ביחידות הפרטיזניות, בדומה לכל שאר צורות ההתנגדות, חושפת תעצומות נפש אנושיות.

סוגיות ומוקדים לדיון

  • דילמות וקשיים של היוצאים ליערות
  • מטרותיהם של הפרטיזנים
  • היחיד ובדידותו והיחד ומשמעותו בחייהם של הפרטיזנים
  • השתקפות חייהם של הפרטיזנים בשירה ובאמנות

הצעות לפעילות

2-3 שיעורים

את השיעור ניתן לקיים במליאה או בקבוצות בהן כל קבוצה דנה בהיבט אחר של ההתמודדות של הפרטיזנים עם הקשיים והדילמות.

המלצות לשילוב עם פריטים נוספים בערכה

קישורים לאתרים ברשת