א'-ב': רציונל חינוכי

הוראת השואה בכיתות א'–ב' תכלול לימוד מבוקר של פרק השואה מתוך ההנחה שחשיפה מותאמת ומבוקרת יכולה להגן מפני טראומה ולמנוע השלכה לא נכונה של המושגים המרכזיים בנושא. בכיתות אלו חשוב להתמקד בסיפורו של היחיד תוך שימת דגש על "עוגנים נפשיים" שיקלו על ההתמודדות. בעזרת המפגש עם דמות מרכזית אחת תיווצר אמפתיה שתאפשר להכיל את הנושא ולהכיר מושגי יסוד ראשוניים.

כדי להגיע אל המשמעויות הערכיות ויחד עם זאת לא להציג מציאות מאיימת שאין ממנה מוצא, מוצע לטוות עם הילדים את הסיפורים האנושיים; להכיר מחד גיסא את מה שאבד – קהילות, משפחות, אנשים, נכסי תרבות, תפיסות ודעות – ומאידך גיסא להכיר סיפורי התמודדות, גבורה והצלה.


תומי

תומי

אלבום ציורים שצייר אב לבנו בגטו טרזין. לאלבום נלווה מכתב שכתב הבן, תומי, לתלמידים היום. את הערכה מלווה מערך שיעור.

מערך שיעור תצלומים
הבובה שלי – מזיכרונותיה של יעל רוזנר

הבובה שלי – מזיכרונותיה של יעל רוזנר

הבובה שלי – מזיכרונותיה של יעל רוזנר. עיבדה לסיפור: ד"ר עדינה בר-אל.

מערך שיעור ספר תצלומים