ג'–ד': כלים פדגוגיים בהוראת נושא השואה

בכיתות ג'–ד' העיסוק החינוכי בנושא השואה מתמקד בסיפורה של המשפחה והיחיד בתוכה. תלמידים בגילאים אלה מסוגלים להכיל סיפור בעל מספר דמויות רב יותר ואירועים רבי משמעות. כך אנו מרחיבים את מעגל הלימוד שכלל בכיתות א'–ב' לימוד מבוקר של פרק השואה ומושגי היסוד המלווים אותו תוך התמקדות בסיפורו של היחיד בלבד. ההתמקדות בעולמה של המשפחה מאפשרת לנו ללמד על מסגרת אנושית שמוכרת לתלמידים ושכלפיה הם יכולים לחוש אמפתיה. דיון בנושא מאפשר לנו לעסוק בקשיים שבפניהם ניצבה המשפחה בתקופה משברית זו לצד עוגנים נפשיים מתאימים, ואף להכיר מגוון רחב של דמויות ומארג היחסים שביניהן. הרחבת הדיון במושגים היסטוריים בגיל זה מאפשרת לנו לדון גם בנושאים אוניברסליים שעוסקים בשאלות של נקיטת עמדה, כמו במקרה של חסידי אומות העולם.


רציתי לעוף כמו פרפר – סיפורה של חנה גופרית

רציתי לעוף כמו פרפר – סיפורה של חנה גופרית

הספר: רציתי לעוף כמו פרפר – סיפורה של חנה גופרית. כולל מערך שיעור.

מערכי שיעור ספר תצלומים
הנקה ופיט - ספור של חברות אמיצה

הנקה ופיט - ספור של חברות אמיצה

הספר: הנקה ופיט - ספור של חברות אמיצה. כולל דגשים לעבודה.

מערך שיעור תצלומים